טובה הארץ - מחירי דירות
 
 
 
בס"ד
חפש
5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         גינה                                                  מחיר: 611,000
5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         גינה                                                  מחיר: 611,000
6 חדרים                     דגם: 125 מ״ר         גינה                                                  מחיר: 631,000
6 חדרים                     דגם: 125 מ״ר         גינה                                                  מחיר: 631,000

5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 17 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 516,000
5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 17 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 516,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 17 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 555,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 17 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 555,000

5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 13 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 508,000
5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 13 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 508,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 12 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 545,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 12 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 545,000

5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 9 מ״ר         מחסן 2 מ״ר          מחיר: 500,000
5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 9 מ״ר         מחסן 2 מ״ר          מחיר: 500,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 9 מ״ר         מחסן 2 מ״ר          מחיר: 539,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 9 מ״ר         מחסן 2 מ״ר          מחיר: 539,000

פנטהאוז 6.5 חדרים     דגם: 176 מ״ר         מרפסת 64 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 820,000
פנטהאוז 6.5 חדרים     דגם: 176 מ״ר         מרפסת 64 מ״ר       מחסן 2 מ״ר          מחיר: 820,000

קומה 1

קומה 2

קומה 3

קומה 4

קומה 5

,
חדרים מס' דירה מ״ר בדירה גינה מרפסת מחסן מחיר קומה מצב שיווק
6 1 130 כ100 ------ --- 655,000 ק' כניסה תפוס!
6 2 130 כ100 ------ --- 655,000 ק' כניסה תפוס!
6 3 125 כ100 ----- --- 631,000 ק' כניסה תפוס!
6 4 125 כ100 ----- --- 631,000 ק' כניסה תפוס!
6 5 130 ----- 17 2 555,000 קומה 2 תפוס!
6 6 130 ----- 17 2 555,000 קומה 2 תפוס!
6 7 130 ----- 17 2 555,000 קומה 2 תפוס!
6 8 130 ----- 17 2 555,000 קומה 2  תפוס!
6 9 130 ----- 13 2 547,000 קומה 3  תפוס!
6 10 130 ----- 13 2 547,000 קומה 3  תפוס!
6 11 130 ----- 12 2 547,000 קומה 3 תפוס!
6 12 130 ----- 12 2 547,000 קומה 3 תפוס!
6 13 130 ----- 9 2 539,000 קומה 4 תפוס!
6 14 130 ----- 9 2 539,000 קומה 4 תפוס!
6 15 130 ----- 9 2 539,000 ​קומה 4 תפוס!
6 16 130 ----- 9 2 539,000 ​קומה 4 תפוס!
6.5 17 176 ----- 64 ----- 823,102 קומה 5- פנטהאוז תפוס!
7.5 18 186 ----- 74 ----- 879,000 קומה 5- פנטהאוז תפוס!

בנין 1- מפרט בסיסי

בנין 2 - מפרט בסיסי

6 חדרים                     דגם: 125 מ״ר         גינה                        מחסן 10 מ״ר       מחיר: 728,000
6 חדרים                     דגם: 125 מ״ר         גינה                        מחסן 10 מ״ר       מחיר: 728,000

5 חדרים                     דגם: 115 מ״ר         גינה                       מחסן 10 מ״ר        מחיר: 684,000
5 חדרים                     דגם: 115 מ״ר         גינה                       מחסן 10 מ״ר        מחיר: 684,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 17 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 653,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 17 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 653,000

5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 19 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 618,000
5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 19 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 618,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 12 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 643,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 12 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 643,000

5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 13 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 606,000
5 חדרים                     דגם: 120 מ״ר         מרפסת 13 מ״ר       מחסן 12 מ״ר        מחיר: 606,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 9 מ״ר         מחסן 12 מ״ר        מחיר: 637,000
6 חדרים                     דגם: 130 מ״ר         מרפסת 9 מ״ר         מחסן 12 מ״ר        מחיר: 637,000

פנטהאוז 6.5 חדרים     דגם: 176 מ״ר         מרפסת 64 מ״ר       מחסן 10 מ״ר        מחיר: 917,000
פנטהאוז 7.5 חדרים     דגם: 186 מ״ר         מרפסת 64 מ״ר       מחסן 10 מ״ר        מחיר: 976,000

קומה 1

קומה 2

קומה 3

קומה 4

קומה 5

חדרים מס' דירה מ״ר בדירה גינה מרפסת מחסן מחיר קומה מצב שיווק
6 1 125 כ100 ------   631,000 ק' כניסה מצפון(1) תפוס!
6 2 125 כ100 ------   631,000 ק' כניסה מצפון(1) תפוס!
6 3 130 כ100 ------   655,000 ק' כניסה מצפון(1) תפוס!
6 4 130 כ100 ------   655,000 ק' כניסה מצפון(1) תפוס!
6 5 130   17 2 555,000 ק' כניסה מדרום(2) תפוס!
6 6 130   17 2 555,000 ק' כניסה מדרום(2) תפוס!
6 7 125 ----- 17   531,000 ק' כניסה מדרום(2)  
6 8 125 ----- 17   531,000 ק' כניסה מדרום(2) תפוס!
6 9 130 ----- 12 2 547,000 קומה 3  תפוס!
6 10 130 ----- 12 2 547,000 קומה 3  תפוס!
6 11 130 ----- 12 2 547,000 קומה 3   
6 12 130 ----- 12 2 547,000 קומה 3   
6 13 130 ----- 9 2 539,000 קומה 4 תפוס!
6 14 130 ----- 9 2 539,000 קומה 4 תפוס!
6 15 130 ----- 9 2 539,000 קומה 4  
6 16 130 ----- 9 2 539,000 קומה 4 תפוס!
7.5  17   186 ---- 74   879.000 קומה 5- פנטהאוז תפוס!
7.5  18   186 ---- 74   879.000 קומה 5- פנטהאוז תפוס!
------------ ---------- ------------ --------- ----------- ---------- -------------- ---------------------------------- ----------------

בנין 3 - מפרט בסיסי

מצב שיווק קומה מחיר מחסן מרפסת גינה מ״ר בדירה מס' דירה חדרים
!תפוס ק' כניסה מצפון-1 631,000 ----- ------ כ100 125 1 6
!תפוס ק' כניסה מצפון-1 631,000 ----- ------ כ100 125 2 6
!תפוס ק' כניסה מצפון-1 655,000 ----- ------ כ100 130 3 6
!תפוס ק' כניסה מצפון-1 655,000 ----- ------- כ100 130 4 6
!תפוס ק' כניסה מדרום-2 555,000 2 17 ----- 130 5  
!תפוס ק' כניסה מדרום-2 555,000 2 17 ----- 130 6 6
!תפוס ק' כניסה מדרום-2 531,000 ------ 17 ----- 125 7 6
!תפוס ק' כניסה מדרום-2 531,000 ------ 17 ----- 125 8 6
!תפוס קומה 3 547,000 2 12 ----- 130 9 6
!תפוס קומה 3 547,000 2 12 ----- 130 10 6
!תפוס קומה 3 547,000 2 12 ----- 130 11 6
  קומה 3 547,000 2 12 ----- 130 12 6
!תפוס קומה 4 539,000 2 9 ----- 130 13 6
  קומה 4 539,000 2 9 ----- 130 14 6
  קומה 4 539,000 2 9 ----- 130 15 6
  קומה 4 539,000 2 9 ----- 130 16 6
!תפוס קומה 5- פנטהאוז 879,000 ------  74    ------ 186 17 7.5
!תפוס קומה 5- פנטהאוז 879,000 ------ 74 ------ 186 18 7.5
 
טובה הארץ     גיא: 0523-130165  •  משרד: 077-5025048   •  דוא״ל: tovahaaretz@gmail.com