טובה הארץ - משכנות מנחם
 
 
 
בס"ד
חפש
בהדמיות שלפניכם, ניתן לראות את שני סוגי המבנים בפרויקט
'משכנות מנחם'שני סוגי המבנים הם:
  • קוטג'ים טוריים הכוללים 4 קוטגי'ם מחוברים. (יש לציין, שבהדמייה, רואים שלישייה של קוטג'ים, כדי שההדמייה תהיה ברורה יותר.)
  • 2 בתי קרקע מחוברים עם גינה גדולה, כשמעליהם יש פנטהאוז. (שלישייה)
מאחר, ויש שוני בתוואי הקרקע של הקוטגי'ם הטוריים, יש שני סוגי מבנים:
  • קוטג' טורי מסוג תמר. 
  • קוטג' טורי מסוג הדס. (יותר ריבועי.)
בכל אחד מהדגמים הנ"ל, ישנם שלושה אופציות:
  • א' - קרקע בלבד.  (4 חד')
  • ב' - קרקע + מעטפת.
  • ג' - קרקע + קומה 2 ומרפסת.
כמו כן, מאחר ויש קוטג'ים שהם אמצעיים, ויש קיצוניים, שמרוויחים עוד כיוון אויר וגינה
יותר גדולה, יש שוני מחירים, כמובא להלן בין דגם אמצעי לדגם קצה.
(הגינות נעות בגדלים 86-270 מ"ר)
דגמי בתי הקרקע, של השלישייה, נקראים דגם 'ערבי-נחל'.
זהו כאמור, בית קרקע מרווח מאד עם גינה גדולה. (210-250 מ"ר)
הפנטהאוז שנמצא מעליהם, נקרא דגם 'אתרוג', בית מרווח ביותר עם מרפסת
מרחיבת דעת וזכויות בנייה בגג. להלן, מוצגות בפניכם תכניות הפנים.

בסך הכל, בפרויקט זה, יש 4 שלישיות, ו-2 רביעיות.
 

משכנות מנחם Mishkenot Menachem

קרני שומרון

90 מ"ר / 4 חד' קרקע
+ אופציה להרחבה
דגם תמר א'
94 מ"ר / 4 חד' קרקע
+ אופציה להרחבה
דגם הדס א'
121 מ"ר / 5 חד' קרקע
 
דגם ערבי נחל
135 מ"ר / 5 חד'
+ מרפסת 107 מ"ר
 
דגם אתרוג
90 מ"ר / 4 חד' קרקע
+ מעטפת 60 מ"ר
דגם תמר ב'
94 מ"ר / 4 חד' קרקע
+ מעטפת 61 מ"ר
דגם הדס ב'
90 מ"ר / 4 חד' קרקע
+ קומה שניה 60 מ"ר
דגם תמר ג'
94 מ"ר / 4 חד' קרקע
+ קומה שניה 61 מ"ר
דגם הדס ג'

שלבים ולו"ז
 
טובה הארץ     גיא: 0523-130165  •  משרד: 077-5025048   •  דוא״ל: tovahaaretz@gmail.com