טובה הארץ - עוד פרטים מדורגי מקימים
 
 
 
בס"ד
חפש
הפרויקט "מדורגי מקימים", ממקומם בשכונת נווה מנחם בין רחוב "הגיתית" לבין רחוב "הנבל".
רחוב הגיתית, הוא רחוב שנמצא במגמת ירידה, ורחוב הנבל, הוא מישורי.
המבנים שנמצאים בין שני הרחובות, מתוכננים בצורה מדורגת ונוחה ככל הניתן כך, שהכניסה והחנייה לדירות העליונות היא מרחוב "הגיתית", והכניסה והחניות לדירות התחתונות היא מרחוב "הנבל".
בהדמיה שלפניכם, אפשר לראות רק חלק מהמבנים בפרויקט המדובר. הדמיה מלאה תבוא בקרוב בעהי"ת.
ארבעת הבניינים הראשונים, כבר בנויים במסגרת פרויקט של "מעוז דניאל",
כל המבנים שלאחר מכן, 7 מבנים במספר, למטה לכיוון החיבור של רחוב "הגיתית" עם רחוב "הנבל" והחלק התחתון של רחוב "כלי שיר", הם המבנים של הפרויקט "מדורגי מקימים".
המבנים ברובם, מבחינה חזותית הם דומים, אך תכנון הפנים שלהם שונה, ולכל מבנה יש תמהיל דירות וגדלים שונה.
המבנים היותר עליונים מכילים יותר קומות, וכמות הקומות יורדת עם מורד הרחוב, עד שבקצה החיבור בין הרחובות ישנו מבנה שבעצם מכיל 3 קוטג'ים צמודי קרקע.
על מנת להקל את ההסברים, נוכל לפרט טבלת דירות וגודל לכל בניין, ע"פ שרטוט הבניינים האדריכלי שלפניכם.
תוכלו לראות את מספר הבניין, להיכנס לתמהיל הדירות שנמצא בו,
ולראות את הפרטים המלאים וכן האם הדירה פנויה בטבלה המלאה.

תקריב פריסת השכונה

תוכניות פנים:

 
טובה הארץ     גיא: 0523-130165  •  משרד: 077-5025048   •  דוא״ל: tovahaaretz@gmail.com