טובה הארץ - Wilhelm St. Pittsburgh PA
 
 
 
בס"ד
חפש

922 Wilhelm St. Pittsburgh PA, 15220

המיקום:

הנכס:

חישובי הכנסות:

הוצאות בסיסיות ראשונות חד פעמיות.
הוצאות בסיסיות קבועות:

על האזור:

על הנכס:

 
טובה הארץ     גיא: 0523-130165  •  משרד: 077-5025048   •  דוא״ל: tovahaaretz@gmail.com